0915000000

payafms@gmail.com

آدرس

صفحه اصلی اندازه گیری رطوبت خاک به صورت مستقیم

اندازه گیری رطوبت خاک به صورت مستقیم

اندازه گیری رطوبت خاک به صورت مستقیم
روش وزنی (ثقل سنجی) = یه روش وقت گیر که در اون نمونه خاک (عموما 200 گرمی) رو جمع میکنن و در یک گرمخانه اون رو خشک میکنن (معمولا تا 24 ساعت زمان لازمه). البته امروزه به جای گرمخانه از حرارت مادون قرمز استفاده میشه ولی خوب باز هم خسته کننده است.البته توی این روش از بلوکهای متخلخل هم ساتفاده میشه. یعنی یه بلوک متخلخل رو داخل حفره ای در خاک مورد نظر قرار میدهند و وقتی بلوک با خاک هم رطوبت شد اون رو بیرون میارن و با وزن قبلی بلوک مقایسه می کنند و به این ترتیب مقدار رطوبت خاک رو میفهمن. البته کار به این سادگی ها نیست. زمان زیادی برای هم رطوبت شدن خاک و بلکو لازمه و وزن کردن اون هم دقت خوبی رو میخواد. تازه هر حفره ای هم به درد این کار نمی خوره و پیدا نمیشه.